top of page
Patentability Search

Jak bude naše společná cesta vypadat?

Co potřebuji já od vás a co dostanete vy ode mě

„Vzpomínky jsou jediný ráj, z něhož nemůžeme být vypuzeni.“

Jean Paul

Práce na rodokmenu předků začíná otázkami. Směřují v první řadě k existujícím dokladům, které o sobě a vašich předcích máte. Ideální je, když krom vlastního rodného a oddacího listu máte také nějaké historické, třeba babiččiny nebo starší.

Dále se budu ptát na vaše příbuzné a jejich vzpomínky nebo rodinné archivy. To, co si pamatují o své rodině, mi pomůže snáze se orientovat v matričních záznamech. Do těch se začnu dívat až tehdy, když si budu jistá, že již ze vzpomínek a starých listin nic více nevytěžím. Hledání v matrikách a jiných archivních dokumentech si již účtuji, a proto si chci být jistá, že vám neúčtuji hledání již známých informací.

Naše další pátrání je pak už velkým dobrodružstvím detektivního hledání v historických, rukou psaných dokumentech. Před každou další fází výzkumu se s vámi samozřejmě spojím kvůli odsouhlasení doposud zjištěných skutečností, a proto, abych se ujistila, že si přejete pokračovat a platit si další hledání pradědů vašich prababiček. 😊

Postup při vytváření rodokmenu: See and Do
bottom of page